Logo

Prediktorer för tidig mortalitet vid frakturer i halsryggen - Artikel i The Spine Journal

Buwaider och medarbetare har tittat på 1963 vuxna patienter ur Frakturregistret med halsryggsfrakturer. Man har sedan identifierat prediktorer för 30- och 90-dagars samt 1 -års mortalitet för både operativt och icke-operativt behandlade.