Logo

Frakturregistret – syfte och funktionssätt

Olof Wolf, Överläkare och docent på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, är ny registerhållare för Frakturregistret sedan 10 januari 2024. Här svarar han på frågor om registret, dess nytta för användarna, utvecklingsplaner och framtida utmaningar.

Dokument att ladda ner